Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία “Ducasco” Δουρμούσογλου α.ε.β.ε. προήλθε από την συγχώνευση της Δουρμούσογλου Ο.Ε. με έτος ίδρυσης το 1945, η οποία είχε αντικείμενο την παραγωγή φαρμακευτικής γάζας και της Ducasco Ε.Π.Ε. με έτος ίδρυσης το 1988 και αντικείμενο την εμπορία αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, αντιπροσωπεύοντας μεγάλους οίκους από όλο τον κόσμο.

Σε όλη αυτή την χρονική περίοδο η εταιρεία μας κατάφερε να αναπτύσσεται και να εκσυγχρονίζεται, παρακολουθώντας τις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Πιστεύοντας πως η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας πρέπει να είναι υψηλή, υπήρξαμε από τις πρώτες εταιρείες που εφάρμοσαν συστήματα ποιότητας από το 1999.

Σήμερα, εγκατεστημένοι στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας , πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 & ΔΥ8δ / 1348: 2004, συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όραμα την ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων μας, αλλά και του κοινωνικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμεθα.

…συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όραμα την ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων μας, αλλά και του κοινωνικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμεθα.

Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

Cart

  • No products in the cart.